Dating-site, find en kæreste, søg partner, chat med singler og venner. En Dating-side der virker! Opret da en gratis dating profil og date din næste kæreste.
Medlemsbetingelser

For at blive medlem i Sportdate skal du være mindst 18 år.Når du registrerer dig som medlem i Sportdate accepterer du også voresmedlemsbetingelser.

Følgende er ikke accepteret i Sportdate:
- At give falskinformation i sin bruger-konto.
- Racistiske antydninger og udtalelser.
- At publicere personlig information som fuldstændigt navn, adresse,e-postadresse eller telefonnummer i sit brugerkonto eller blog.
- At linke til andet materiale, og henvise til andre internetsider i sinpersonlige præsentation eller i sin blog.
- At have mere end en brugerkonto.
- Anvendelse af copyright beskyttet materiale.
- Brug af billeder eller tekst med pornografisk indhold eller andre tydligtsexuelle antydninger.
- Brug af groft og stødende sprog i kommunikationenmed andre medlemmer eller i blogs.
- Personangreb, navngivning eller udpegning af andre medlemmer uden deresgodkendelse, i sin profil eller i blogs.
- At markedsføring af andre www-adresser, e-mailadresser, events ellerlignende, sker uden tilladelse fra Sportdate.
- Salg eller markedsføring af tjenester mod betaling. Salg af kommercielletjenester eller varer.
- Kampagner eller kritik mod Sportdate gennem de tjenester vi tilbyder.Kritik mod Sportdate sendes direkte til Sportdates Support via e-mail.
- Virksomhed og tiltag der overtræder Dansk lovgivning, eller opfordringtil overtrædelse af Dansk lovgivning.
- Kopiering, spredning eller videresendelse af indlæg, brev eller andeninformation der findes i Sportdate.
- Chikanering, mobning eller forsøg til fortsat kontakt med andre medlemmerder udtrykkeligt har frabedt jeres kontakt.
- Spredning eller forsøg på at sprede politiske eller religiøse budskabtil andre medlemmer eller i blogs.

 Sportdate forbeholder sig retten til at nægte enkelte personer medlemskab.Det er Sportdate alene der kan bestemme hvem der bevilges medlemskab. Sportdateer ikke ansvarlig for enkelte medlemmers handlinger. Du sørger selv for at dinehandlinger stemmer overrens med vore medlemsvilkår og den danske lovgivning.

Som medlemgodkender du, at de oplysninger du har lagt in på Sportdate siden kan publiceres på Sportdate. Du forpligter dig til at udfylde din profil på en seriøs måde. Duaccepterer at din profil kan slettes hvis den ikke indeholder seriøsinformation, eller hvis du opfører dig stødende eller chikanerende i din kommunikationmed andre medlemmer. Sportdate påtager sig intet ansvar for medlemmer der opretteren profil under falsk identitet.

Du accepterer at dine personlige billeder bliver vist for andremedlemmer i Sportdate. Du accepterer også at begrænset data, som dit/dineprofilbillede(r) og nogle profiloplysninger bliver vist offentligt over Nettet.Dette begrænsede data bliver kun vist hvis du har valgt at oprette en blog ogat du har valgt at den bliver vist offentligt . Du kan nemt vælge om din blog skal være offentlig. At blive vist offentligt gennem Sportdate, indebær at din blogbliver vist og bliver fundet ude over Internettet, den bliver også vist iSportdates Startside.Du accepterer at vurderingen af, hvad der ansesseriøst/stødende/chikanerende afgøres af Sportdate. Sportdate ejer retten tilat blokere medlemmer fra vores tjenester, enten midlertidigt, ellerfuldstændigt, hvis medlemmet optræder på en useriøst/stødende/chikanerendemåde.

Sportdate erberettiget til at sende information om Sportdate og fra Sportdate'ssamarbejdspartnere, og at sende kommercielle budskab til nuværende og tidligeremedlemmer via e-mail, SMS-beskeder og andre lignende kommunikations måder. Sombruger har du ret til at afvise disse forsendelser og kan annullere dissegennem at afmelde dig fra Sportdate's e-post register.

Generel information om abonnementet:
Du har til enhver tid og uden grund ret til at opsige dit medlemsskab ved at gå ind på den del af hjemmesiden, der er beregnet til dette. En sådan opsigelse træder i kraft den første arbejdsdag, efter Sportdate har modtaget opsigelsen. Opsigelse af et guldabonnement giver ikke et medlem ret til tilbagebetaling af det beløb, vedkommende har betalt for den resterende tid på abonnementet fra og med det tidspunkt, hvor medlemsskabet opsiges. Uanset hvad der ellers fremgår af Sportdates medlemsbetingelser, forbeholder Sportdate sig retten til, hvis et medlem i væsentlig grad bryder medlemsbetingelserne, at opsige medlemsskabet ved at afslutte medlemsskabet og et eventuelt abonnement med øjeblikkelig virkning og uden forudgående varsel. I en sådan situation har medlemmet ikke ret til nogen erstatning eller tilbagebetaling.

Vi opfodrer alle medlemmer til at behandle hinanden med respekt og medforståelse for forskellighed, og med største venlighed. Vi ønsker allemedlemmer sjove og spændene stunder gennem vores tjenester!