Dating-site, find en kæreste, søg partner, chat med singler og venner. En Dating-side der virker!
Medlemsbetingelser

For at blive medlem i Sportdate skal du være mindst 18 år.Når du registrerer dig som medlem i Sportdate accepterer du også voresmedlemsbetingelser.

Følgende er ikke accepteret i Sportdate:
- At give falskinformation i sin bruger-konto.
- Racistiske antydninger og udtalelser.
- At publicere personlig information som fuldstændigt navn, adresse,e-postadresse eller telefonnummer i sit brugerkonto eller blog.
- At linke til andet materiale, og henvise til andre internetsider i sinpersonlige præsentation eller i sin blog.
- At have mere end en brugerkonto.
- Anvendelse af copyright beskyttet materiale.
- Brug af billeder eller tekst med pornografisk indhold eller andre tydligtsexuelle antydninger.
- Brug af groft og stødende sprog i kommunikationenmed andre medlemmer eller i blogs.
- Personangreb, navngivning eller udpegning af andre medlemmer uden deresgodkendelse, i sin profil eller i blogs.
- At markedsføring af andre www-adresser, e-mailadresser, events ellerlignende, sker uden tilladelse fra Sportdate.
- Salg eller markedsføring af tjenester mod betaling. Salg af kommercielletjenester eller varer.
- Kampagner eller kritik mod Sportdate gennem de tjenester vi tilbyder.Kritik mod Sportdate sendes direkte til Sportdates Support via e-mail.
- Virksomhed og tiltag der overtræder Dansk lovgivning, eller opfordringtil overtrædelse af Dansk lovgivning.
- Kopiering, spredning eller videresendelse af indlæg, brev eller andeninformation der findes i Sportdate.
- Chikanering, mobning eller forsøg til fortsat kontakt med andre medlemmerder udtrykkeligt har frabedt jeres kontakt.
- Spredning eller forsøg på at sprede politiske eller religiøse budskabtil andre medlemmer eller i blogs.

 Sportdate forbeholder sig retten til at nægte enkelte personer medlemskab.Det er Sportdate alene der kan bestemme hvem der bevilges medlemskab. Sportdateer ikke ansvarlig for enkelte medlemmers handlinger. Du sørger selv for at dinehandlinger stemmer overrens med vore medlemsvilkår og den danske lovgivning.

Som medlemgodkender du, at de oplysninger du har lagt in på Sportdate siden kan publiceres på Sportdate. Du forpligter dig til at udfylde din profil på en seriøs måde. Duaccepterer at din profil kan slettes hvis den ikke indeholder seriøsinformation, eller hvis du opfører dig stødende eller chikanerende i din kommunikationmed andre medlemmer. Sportdate påtager sig intet ansvar for medlemmer der opretteren profil under falsk identitet.

Du accepterer at dine personlige billeder bliver vist for andremedlemmer i Sportdate. Du accepterer også at begrænset data, som dit/dineprofilbillede(r) og nogle profiloplysninger bliver vist offentligt over Nettet.Dette begrænsede data bliver kun vist hvis du har valgt at oprette en blog ogat du har valgt at den bliver vist offentligt . Du kan nemt vælge om din blog skal være offentlig. At blive vist offentligt gennem Sportdate, indebær at din blogbliver vist og bliver fundet ude over Internettet, den bliver også vist iSportdates Startside.Du accepterer at vurderingen af, hvad der ansesseriøst/stødende/chikanerende afgøres af Sportdate. Sportdate ejer retten tilat blokere medlemmer fra vores tjenester, enten midlertidigt, ellerfuldstændigt, hvis medlemmet optræder på en useriøst/stødende/chikanerendemåde.

Sportdate erberettiget til at sende information om Sportdate og fra Sportdate'ssamarbejdspartnere, og at sende kommercielle budskab til nuværende og tidligeremedlemmer via e-mail, SMS-beskeder og andre lignende kommunikations måder. Sombruger har du ret til at afvise disse forsendelser og kan annullere dissegennem at afmelde dig fra Sportdate's e-post register.

Generel information om abonnementet:
Du har til enhver tid og uden grund ret til at opsige dit medlemsskab ved at gå ind på den del af hjemmesiden, der er beregnet til dette. En sådan opsigelse træder i kraft den første arbejdsdag, efter Sportdate har modtaget opsigelsen. Opsigelse af et guldabonnement giver ikke et medlem ret til tilbagebetaling af det beløb, vedkommende har betalt for den resterende tid på abonnementet fra og med det tidspunkt, hvor medlemsskabet opsiges. Uanset hvad der ellers fremgår af Sportdates medlemsbetingelser, forbeholder Sportdate sig retten til, hvis et medlem i væsentlig grad bryder medlemsbetingelserne, at opsige medlemsskabet ved at afslutte medlemsskabet og et eventuelt abonnement med øjeblikkelig virkning og uden forudgående varsel. I en sådan situation har medlemmet ikke ret til nogen erstatning eller tilbagebetaling.

Vi opfodrer alle medlemmer til at behandle hinanden med respekt og medforståelse for forskellighed, og med største venlighed. Vi ønsker allemedlemmer sjove og spændene stunder gennem vores tjenester!

Datalagring

Sportdate värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Sportdate behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur och varför vi samlar in och behandlar information om dig som användare och hur vi tillser att din personliga integritet inte kränks.

Information som vi samlar in:
Vi samlar in personuppgifter kopplade till skapandet av ett konto och din efterföljande användning av kontot och Tjänsten. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

Uppgifter som du själv lämnar till oss När du loggar in på Tjänsten, skapar ett konto, använder ditt konto och utför aktiviteter inom ramen för Tjänsten; lämnar du information om dig själv. Denna information innefattar användarnamn, ålder, kön, geografisk plats, email adress och kommunikation med andra konton i Tjänsten. Viss information som du lämnar till oss utgör så kallade känsliga personuppgifter. Genom att lämna denna typ av information och genom att du accepterar denna personuppgiftspolicy samtycker du till att behandling av sådana uppgifter utförs av Sportdate AB. Viss information som du anger när du skapar ett konto kommer att visas för andra användare av Tjänsten. Vi kommer göra dig uppmärksam på vilka uppgifter det är.

Uppgifter som samlas in när du använder Tjänsten När du använder Tjänsten med ditt konto lagrar vi information om användningen. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och uppkopplingen till Tjänsten och din användning av Tjänsten på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare.

Information om användningen av ditt konto och Tjänsten;

användarbeteende Vi registrerar in- och utloggning på ditt konto, samt köp av produkter och tjänster via ditt konto. Dessutom lagras information om besök och ditt beteende när du använder Tjänsten. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar i Tjänsten.     Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder Tjänsten använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Till exempel används cookies för att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker vår Tjänst.

Överföring av personuppgifter:

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till andra bolag. Endast Sportdate AB och Betalningsleverantören DIBS Payment Services AB, kommer behandla dina personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att hjälpa en brottsutredning eller annan legal utredning här eller utomlands. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av ditt konto eller av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Lagring och gallring av personuppgifter:

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse, blockering och radering. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Avsluta ditt konto

Du kan avsluta ditt konto genom att välja radera profil under kontoinställningar eller kontakta kundtjänst. Efter att ditt konto har raderats, raderar vi eller anonymiserar generellt dina personuppgifter från våra system. Det finns dock ett undantag; För att förhindra bedrägeri eller missbruk av Tjänsten så sparar vi vissa uppgifter i 12 månader så att vi kan utreda och förhindra upprepade överträdelser eller brott.

Säkerhet
Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, lokal lagring och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna.

Personuppgiftsansvar Tjänsten tillhandahålls av Sportdate AB och det är också Sportdate AB som är personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss
Om du har frågor eller synpunkter som avser denna personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta oss info@sportdate.se